Available courses

Roboti Lego Mindstorms și Arduino. Prototipare hardware și software. Generalități.

https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/tehnologia-ev-3/

https://digitalagache1.blogspot.com/


Roboti Lego Mindstorms și Arduino - Descriere constructivă și funcțională.

 

 

Grupul țintă al cursului este format din elevii claselor a X-a și a XI-a, iar conținutul se dorește a fi aplicabil și aplicat în laboratoarele Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani.

Curriculum-ul WorkShop

Competenţe vizate:

În urma acestui atelier cadrele didactice din CTEN vor fi initiate:

-să utilizeze tehnologia modernă pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare (platforma Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment pentru predarea in sistem Blended Leraning);

-să creeze/publice materiale pentru platforma MoodleCTEN;

-să aplice elevilor instrumente de evaluare prin intermediul platformei MoodleCTEN;

-să dezvolte cursuri livrate în sistem Blended Learning (față în față şi on-line) utilizând platforma MoodleCTEN ca sistem de management al învățării;


Planificarea activitatilor:

I.   Iniţiere platforma de e-learning MOODLE CTEN pentru profesori 

II.  Crearea de materiale de predare-învățare-evaluare pentru MOODLE CTEN

III. Utilizarea platformei Moodle CTEN în procesul de predare-învăţare-evaluare